เคยไหมที่เรารู้สึกหงุดหงิด รำคาญใจ กับใครบางคนหรือกับสถานการณ์บางอย่าง ซึ่งมันอาจทำให้เราเปลี่ยนจากความร่าเริง สุขใจ กลายป็นหงุดหงิดใจไปได้ตลอดทั้งวัน
จะเป็นอย่างไรถ้าเราต้องอดทน เก็บข่มอารมณ์เหล่านี้เอาไว้ ? บ่อยครั้งแค่ไหนที่เกิดอารมณ์เหล่านี้ ? แล้วเราจะอยู่อย่างไรในสถานการที่ผู้คนมีความแตกต่างหลากหลายทั้งอุปนิสัยใจคอ สไตล์การทำงาน การใช้ชีวิต ? หากเราต้องอยู่ในห้วงอารมณ์แบบนี้บ่อยๆ จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ ประสิทธิภาพการทำงาน การดำรงค์ชีวิตประจำวันของเรา ?

‘Cr. thejourneymoment.com


ภายใต้ความเห็นต่างในที่ทำงาน ในการใช้ชีวิต ภายใต้ความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนมาจากมุมมองความเชื่อหรือการให้ค่ากับสิ่งต่างๆ ที่เราแต่ละคนให้ไม่เหมือนกัน และเราคงไม่อาจบังคับให้ใครคิดเห็นเหมือนกับเราได้ทุกเรื่องราว เพราะโลกไม่ได้สร้างให้ทุกคนเกิดมาเหมือนกัน ความแตกต่างคือความงามที่ธรรมชาติต้องการให้เราเรียนรู้โลกตามความเป็นจริง
หากเราจะดูแลตัวเองในเรื่องนี้ เพื่อยกระดับความสุขให้กับใจตัวเอง การยอมรับความจริงก่อนที่ว่า เราทุกคนย่อมแตกต่างกัน ความเห็นต่าง วิธีคิดต่าง สไตล์การทำงานที่ต่างกัน ล้วนมาจากความเชื่อและประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ไม่เหมือนกัน หากเราเอาความคิดเห็นของเราตั้งไว้ เรามักจะเผลอตัดสินคนอื่นได้ง่ายดาย เชื่อหรือไม่ แท้จริงแล้วนั้น เราทุกคนมีศักยภาพที่จะโอบรับความเห็นต่างๆ ในหลายๆ แง่มุมได้ เพียงเปิดใจและใช้ใจรับฟังก็จะช่วยให้เราได้ยินเสียงความต้องการที่แท้จริงของอีกฝ่ายหนึ่งได้ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของหนทางในการพูดคุยหาทางออกร่วมกันของเราและเขา

‘Cr. ktc.co.th

ขั้นตอนการปฎิบัติตัว เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์

  1. การยอมรับความจริงก่อนที่ว่า เราทุกคนมีความคิดที่แตกต่าง
  2. อย่าเอาความคิดเราเป็นที่ตั้ง
  3. อย่าเผลอตัดสินคนอื่นด้วยความคิดเห็นของเรา
  4. ยอมรับความคิดคนอื่น
  5. เปิดใจรับฟังคว่มคิดคนอื่น